l’Espace de l’Art Concret

2012/6/7

V čase, který nám zbývá, do našeho již druhého design marketu ve Vídni, jsme pro vás připravily další ochutnávku z jižní Francie. Pokud jste se nestihli projít v záři reflektorů po červeném koberci v Cannes, nezoufejte. Větší škoda by byla, kdybyste opomenuli návštěvu městečka situovaného necelou hodinu od Cannes. Mouans-Sartoux, totiž opět skrývá bohatství současného umění. l’Espace de l’Art Concret je kulturní areál, který skrze dočasné výstavy, reflektuje současné umění. My jsme měly to štěstí shlédnout výstavu orientovanou na námi oblíbený bicykl, který zde není představen jen jako dopravní prostředek. Tento čistě geometrický vynález 19. století, inspiroval řadu umělců, kteří ho využili a stále využívají jako umělecký objekt. Na výstavě se střetává historie se současností a to díky prezentaci historických kol a jejich součástí a také instalaci projektu Yanna Toma « Dynamo Fukushima ». Hlavní myšlenka tohoto projektu spočívá v propagaci umělecké energie, vynaložené naším tělem. Ta pak může být využita jako energie sloužící společnosti. grandpalais.dynamo-fukushima.org/

Další části tohoto objektu jsou ateliéry mladých umělců a také moderní budova, ve které můžeme shlédnout rozsáhlou sbírku děl umělců zastupujících geometrickou abstrakci ale také Richarda Longa – Land Art a mnoho dalších. www.espacedelartconcret.fr/

 

At the time, which remains us to our second Design Market in Vienna, we have prepared for you the next article from the south of France. Do not be desperate if you have had not time to take a walk on the red carpet in the shine of spotlights at Cannes. Worse would be not to visit a little town Mouans-Sartoux which is situated about an hour north of Cannes.

There is the cultural complex l’Espace de l’Art Concret which reflects contemporary art through temporary exhibitions. We were lucky to see an exhibition oriented towards our favorite bike not only as a means of transport, but also its aesthetic use. This purely geometric invention of the 19th century, has inspired many artists who take advantage of this object as an art object. Past and present meet together, because there is a presentation of historic bikes and their components, but also the installation of the Yann Toma’s project «Dynamo Fukushima». The main idea of this project is to utilize an artistic energy expended by the body, which can be use as an energy functional for society.

The other part of this building consists of the studios for young artists and the modern building in which we may temporarily see an extensive collection of the works of artists representing geometric abstraction as well as Richard Long – Land Art and many other.