Czech Pavilion

2011/10/31

Ohlednutí se za benátským Bienále, či připadné typy pro ty co přehlídku současného umění ještě nenavštívili.

I kdyby jste v celém městě nenašli autora ani dílo podle vašeho vkusu (a to je vzhledem k velikosti a rozmanitosti  téměř nemožné), z benátského Bienále určitě neodjedete zklamaní. Atmosféra na Bienále a vůbec v celém městě je neuvěřitelně podmanivá, nemluvě o prostorách, ve kterých se výstavy odehrávají.

Kurátorkou 54.Bienále je Bice Curiger (Kunsthaus,Zürich), která zvolila pro letošní výstavu titul – ILLUMInations (světlo a národy), který sám o sobě k Benátkám odkazuje. Díky tomuto tématu jsou součástí výstavy i díla Jacopa Tintoretta, ty jsou v centralním pavilonu v zahradách Giardini. V tomto mimořádně povedeném pavilonu chci upozornit na projekt Classroom: Partial exercises od Nicoláse Parise, který svůj výstavní prostor předělal na školní třídu, která je někdy otevřena i jako dílna http://www.labiennale.org/en/art/videocenter/paris.html. V blízkosti centralního pavilonu je i Nizozemský pavilon, který je transformován do modelu divadla-Opera Aparta/Loose Work na kterém se podílelo hned několik holandských umělců a který si můžete projít odshora dolu a interaktivně se na něm podílet.

Pokud nebudete mít kultury dost, určitě stojí za to navštívit benátské Guggenheim Museum, kde je dočasná výstava Themes & Variations. Script and Space http://www.guggenheim-venice.it. Výstava představuje mnoho umělců, a to především italských, jako např.: Maurizia Nannucciho a jeho obrazy z písmen, Enrica Castellaniho znamého pro jeho obrazy světel, nebo také umělkyni Dadamaino a mnoho dalších.

Tak to je od nás z Benátek vše, pro ty kdo se ještě rozhodnou
vyrazit přejem hodně zábavy.

 

Let’s look back at Venice Biennial and give some tips for those who have not visited this exhibition of contemporary art yet.

Even if you would not find there any artist or artwork according your taste, zou cannot leave this city dissapointed. The atmosphere in the areas where the exhibition takes a place is incredibly suggestive. The curator of the 54th Biennial is Bice Curiger (Kunsthaus, Zurich) and the title she has chose for this year is ILLUMInations. Which refers to Venice really well. Thanks to this topic one part of the exhibition presents works by Jacobo Tintoretto hung in the Central Pavilion in Giardini. In this great pavilion we want to point out artist Nicolas Paris and his project Classroom: Partial exercises. He changed his exhibition space to a classroom which is sometimes open like a workshop too http://www.labiennale.org/en/art/videocenter/paris.html. Near to the Central Pavilion you can find the Dutch Pavilion, which has been transformed into a theater and is named Opera Aparta/Loose Work. Many artists from Netherlands have been participating in this project.It is interactive so we can go through the whole area and take part in this project too.

If you still haven’t had enough of culture we can recommend you visit the Guggenheim Museum. There is a temporary exhibition entitled Themes & Variations.Script and Space, showing us mostly Italian artists, such as Maurizio Nannuci and his pictures from letters, Enrico Castellani, known for his pictures of lights,Dadamaino and many others. http://www.guggenheim-venice.it

That is all from us from Venice.If you decide to go, we wish you a lot of fun.

PBG