La Fondation Marguerite et Aimé Maeght

2012/4/8

Jižní Francie, je známa především svými azurovými plážemi a krásnou okolní přírodou. Pokud ale nestrávíte veškerý čas jen na pláži a rozhodnete se objevit současnou francouzskou rivieru, překvapí vás, že i na malých vesnicích objevíte velkolepé sbírky současného umění spojené s impozantní architekturou. Několik takových míst jsme navštívily a nyní s vámi chceme sdílet ty nejzajímavější z nich.

Jako první vám nabídneme ochutnávku z La Fondation Marguerite et Aimé Maeght, která nás absolutně ohromila a místo původně plánovaných dvou hodin, jsme zde strávily celý den. Jedná se o soukromou galerii založenou André Malrauxem, francouzským zbohatlíkem a milovníkem umění. Na kopci, nedaleko městečka Saint-Paul-de-Vence vytvořil na několika hektarech půdy místo, kde se veškeré druhy umění setkávají pohromadě, navzájem se doplňují a přirozeně splývají se svým okolím. Objekt se skládá z hlavní budovy, kterou navrhl architekt Josep Lluís Sert a k ní přilehlé zahrady, ve které mimo jiné naleznete labyrint od Miróa, nástěnné mozaiky od Chagalla, Buryho fontánu a bazének s Braquovým vitrážovým oknem. La Fondation Marguerite et Aimé Maeght nevzniklo pouze za účelem galerie, ale jako místo kde umělci mohli svévolně tvořit, diskutovat a navzájem se doplňovat.

http://www.fondation-maeght.com/

 

The south of France is well known especially because of the azure seaside and beautiful surrounding nature. If you do not want to spend all your time only on the beach and you decide to discover the contemporary French riviere, then you will be surprised. You can find great collections of contemporary art combined with impressive architecture even in the small villages. We have visited some of them and now we would like to share with you the most interesting of them.

The first taste we would like to offer you is from La Foundation Marguerite e Aimé Maeght, which has really impressed us and we spent one whole day there instead of the planned two hours, one whole day. It is a private gallery found by André Maeght- parvenu and aesthete. He created a place where all different kinds of art meet together. It is on a hill, near to a little village Saint-Paul-de Vence. The house object consists of the main building by Josep Lluís Sert and the garden where you can find a labyrinth by Miro, a wall mosaic from Chagall, Bury’s fountain and pool and a stained glass window by Braque. La Foundation Marguerite e Aimé Maeght was not founded just to be a gallery, but also to be a place where artists can meet, discuss and work together.